Οκτώβριος 2013

Τέμπλο υπό κατασκευή σε Ρώσικη εκκλησία